May 22, 2024

About Us

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi (Yeniden Yapım ve Onarım Cerrahisi)
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; Konjenital veya edinilmiş anomalileri, şekil ve işlev bozukluklarını gidermek ve vücut imgesini düzeltmek için çalışan cerrahi bir dalıdır. Plastik, Yunanca “plastik” ten gelen ve “şekillendirme”, “kalıp yapma” anlamına gelen bir kelimedir. Yeniden Yapısal, Latince tabanlı bir kelimedir ve “bunu tekrar yapmak” anlamına gelir.